Referenser

Kundreferenser

BRF Tullporten, Kristinehamn 

Brf Tullporten var tidigt ute att aktivt arbeta med både installationer och optimering av bostadsrättsföreningens fastigheter. Vi har arbetat tillsammans med killarna på energieffekt i mer än tio års tid.  Under dessa år har vi bland annat installerat solceller på många av våra tak, datoriserat styrningen för vår värme, byggt ihop våra värmecentraler och effektiviserat vår bergvärmedrift. Tillsammans med Energieffekt hoppas vi nu kunna utveckla fastigheterna ytterligare för att möta framtidens utmaningar” 


Bernt Tiberg 
Vicevärd och styrelseledamot BRF Tullporten
Kristinehamn
99st lägenheter

Vicevärden i Värmland AB 

Vicevärden i Värmland AB förvaltar och hjälper 7 bostadsrättsföreningar i Forshaga, Hagfors och Munkfors. När vi hörde talas om att Energieffekt skulle starta upp våren 2021 blev vi väldigt intresserade och bokade upp möten. Sedan dess har samtliga dessa bostadsrättsföreningar jobbat tätt tillsammans med Energieffekt kring optimeringsåtgärder, hjälp med bidragsansökningar, smarta förbättringar i elsystemen och mycket annat. 

Lena Aspenberg
Vicevärden i Värmland AB

BRF Boken, Märsta 

Vi började samarbetet med Erik, Tim och Staffan i och med att vi skulle genomföra vårt stora energiprojekt i början av 2020. Projektet innebar bland annat installation av solceller och bergvärmepumpar med framdragning av vattenburen värme till våra 66 lägenheter, där Staffan var vårt ombud under entreprenaden. När anläggningen stod klar tecknade vi energieffektiviseringsavtal med Energieffekt för att få hjälp att hantera anläggningen, och följa upp energianvändningen från dag 1 


Henrik Samson
Ordförande BRF Boken
Sigtuna
66st lägenheter

BRF Stigbygeln, Trollhättan 

Vi på brf Stigbygeln kom i kontakt med Tim och Erik redan 2014 i samband med att vi injusterade och datoriserade vårt värmesystem i en av våra 6 huskroppar. Sedan dess har vi jobbat tight ihop i många olika projekt, allt från ventilation och värme till fasbalansering och effektreglering el och fjärrvärme.  
Vi har nu tecknat Energieffektiviseringsavtal med Energieffekt och hoppas och tror på ett spännande och fortsatt utvecklande förädlande av våra fastigheter i många år framöver. 

Kjell-Åke Lindberg, Ordförande BRF Stigbygeln 


Kjell-Åke Lindberg
Ordförande BRF Stifbygeln
Trollhättan
320st lägenheter


Samarbetsbartners/Leverantörer

Bastec AB

Bastec AB är ett innovativt svenskt företag som utvecklar och marknadsför

smarta system för fastighetsautomation, det vill säga styrning, reglering, mätning,

övervakning, larmhantering och energiuppföljning i fastigheter. Vi har ett nära

samarbete med ett 100-tal partners över hela landet, som genomför entreprenader

och projekt till slutkunder. Vårt mål är att fortsätta bygga nätverk, för att

finnas lokalt representerade i ännu större utsträckning.

www.bastec.se


Anders Sjögren

                                                                                                                                                                 AO-chef Produkter

Bastec AB


Ferroamp Elektronik AB

Vi på Ferroamp har jobbat med Erik och Tim under många år. De har på ett unikt sätt implementerat vår teknik som verktyg i sitt arbete med att minska energikostnader och effektuttag från elnätet.  
Ferroamp utvecklar teknik som visualiserar och optimerar solelproduktion och minskar nätkostnader som kan bli konsekvenserna från elbilsladdning och de samlade uttagen i lägenheterna efter IMD implementation. När vi nu från 1/1 2022, får koppla ihop byggnader i lokala elnät för att dela på solenergi och batterier, kan deras tjänster hjälpa alla typer av fastighetsägare att planera och utföra implementeringen av denna möjliggörande teknik.      

www.ferroamp.com


Mats Karlström
Medgrundare och affärsutveckare
Ferroamp Elektronik AB


EcoGuard 

Vi har arbetat tillsammans med dem på Energieffekt i många år, även i deras tidigare yrkesliv. Med smarta styrsystem, våra produkter för mätning och insamling samt deras kompetens kring fastigheter och optimering tycker vi att Energieffekt AB erbjuder och levererar en väldigt bra helhetslösning för flerbostadsfastigheter 

www.ecoguard.se


Jonas Fritzon
Ecoguard AB


Bergvärme i Bergslagen AB 

Vi har arbetat i flera värmepumpsinstallationer ihop med Energieffekt, redan sedan deras start 2021, och har mycket goda erfarenheter. Med sin erfarenhet och kompetensbredd kan de hålla ihop och ro iland även relativt stora projekt – och de ger en bild av att alltid försöka få ihop en bra helhetslösning åt beställarsidan. 

www.ivt.se/hitta-oss/varmland/storfors/bergvarme-i-bergslagen-ab/


Tommy Jonasson
Bergvärme i Bergslagen AB

Arvika Näringslivscentrum

Som tidigare kollega till Erik, Tim och Staffan har jag en god bild av dem som kunniga, seriösa och med ett gediget och brett intresse för energifrågor. Som undervisare här på Arvika Näringslivscentrum har Staffan de tre senaste åren varit mycket uppskattad av eleverna på YH-utbildningen för Energitekniker. 

www.aanc.se


Lars Bjerge
Arvika Näringslivscentrum

MEMAB – Majornas Energi & Miljökonsult AB 

Vi på Memab har arbetat tillsammans med Energieffekt sedan de startade våren 2021 men även i deras tidigare yrkesliv. Då vi arbetar med liknande tjänsteutbud så kompletterar vi varandra bra och kan dra nytta av varandras spetskompetenser och lärdomar” 

www.memab.com  


Håkan Alnebratt
MEMAB