Våra tjänster

EE-AVTALET
OPTIMERING/UPPFÖLJNING

Genom att ständigt vara på tå, jobba med de system som finns för uppvärmning, ventilation mm kan man nå riktigt långt med sin fastighet.  

 

En aktiv energiförvaltning och optimering kan i många fall spara betydligt mer än många enskilda energiåtgärder. 

 

Genom mångårig erfarenhet av fastighetsdrift och proaktivt energiarbete kan vi erbjuda ett helhetskoncept skräddarsytt för er fastighet. Vi följer upp er energikonsumtion, håller er uppdaterade om förbrukningsmönster, och kommer löpande med förslag på åtgärder för att minska såväl energianvändning som era löpande kostnader. 

STYR-/
REGLERTEKNIK

Visste du att att ett smart modernt styrsystem ofta är den mest lönsamma energiåtgärden man kan genomföra i en flerbostadsfastighet? 


Att styrsystemet dessutom bidrar till en säkrare drift och en bättre boendekomfort är positiva bieffekter!


Oavsett om din fastighet har bergvärme, elvärme, fjärrvärme eller annan uppvärmning är ett smart styrsystem ofta nyckeln till att systemet jobbar optimalt med så låg energiförbrukning och så låg klimatpåverkan som möjligt.


Vi har spetskompetens inom styr- och reglerteknik och hjälper er gärna med produktval, upphandling, installation och/eller optimering/larmhantering.

UPPHANDLING & PROJEKTLEDNING

Står du inför en investering och tycker det är svårt att veta vad man ska satsa på?


Funderar ni på om ni ska satsa på bergvärme, solceller, styrsystem, fjärrvärme, frånluftsåtervinning eller andra typer av åtgärder? -Eller vilken ordning ni bör göra dem?


Är ni osäkra på vilka produkter och kombinationer som fungerar bäst?


Hur man ska jämföra anbud, vad man ska tänka på gällande gällande drift och optimering mm?


Vi hjälper er i energidjungeln. Från ekonomiska kalkyler till upprättande av förfrågningsunderlag, utvärdering av offerter, kontraktsskrivningar, projektledning, byggmöten och besiktningsarbete till optimering och förvaltning av systemen när de väl är på plats.

KARTLÄGGNINGAR & ENERGIDEKLARATIONER

Visste ni att det är lag på att energideklarera alla flerbostadsfastigheter?

Vi är certifierad energiexpert och kan således utföra hela deklarationensarbetet åt er.


Ofta finns även bidrag att söka för djupgående utredningar kring t.ex. bergvärme, solceller, frånluftsvärmepumpar eller andra energiåtgärder. Vi har koll på bidragen som finns och hjälper er gärna med både ansökningar och utredningsarbete. 

SOLCELLER

Genom att installera solceller på fastighetens tak (eller andra tillgängliga ytor) kan man producera sin egen elektricitet, och använda den till de behov som finns i fastigheten. Om man dessutom har ett system anpassat för IMD kan man utnyttja en mycket stor andel av den egenproducerade elen. Skulle man få ett överskott på el (solcellerna producerar mer el än man behöver för tillfället) säljs det automatiskt ut på elnätet, och du som kund får betalt för den el som säljs.

 

Vi har lång erfarenhet av solcellsinstallationer i flerbostadshus och kan hjälpa er analysera saker som vilken typ av solcellsanläggning som passar er samt vad man bör tänka på att åtgärda samtidigt. Vidare kan vi hjälpa er ta in offerter för att säkerställa att ni får så bra pris som möjligt på er investering. I vissa fall kan det även vara lönsamt med energilagring av överskottsel i batterier. Även denna möjlighet utvärderar vi ihop med er om ni önskar.


BERGVÄRME

En bergvärmepump använder sig av lagrad värmeenergi ifrån berggrunden, som sedan kan utnyttjas till att värma upp lägenheter, lokaler och/eller varmvatten i fastigheten. För att möjliggöra detta borrar man så kallade energibrunnar på tomten, i vilka man placerar en slang som en vätska kan cirkulera runt i – och på så vis hämtar man värme så djupt ner i berget som 300 meter. 

 

Har man dessutom en fastighet med enbart frånluftsventilation, kan man i vissa fall även hämta värme ur frånluften, som ett extra tillskott till bergvärmepumpen. 

 

Då värmepumpen drivs med el, och således kommer öka fastighetens elanvändning, är det viktigt att man i förhand noggrant analyserar huruvida det är ett ekonomiskt alternativ till nuvarande uppvärmning. 

Vi hjälper er med att se till att anläggningen dimensioneras korrekt, och att installationen blir så bra anpassad till er fastighet som möjligt. 

IMD

INDIVIDUELL MÄTNING OCH DEBITERING

Ett väldigt stort miljöproblem i Sverige och världen är "de allmänna tillgångarnas tragedi", det vill säga att individen tenderar att tro att dennes slöseri med resurser inte orsakar några problem för kollektivet eller omgivningen. 

 

Att införa ett system för individuell mätning i en fastighet eliminerar detta problem och ger varje boende ett konkret incitament att börja spara och påverka sina kostnader. 

 

Genom att mäta varmvatten i varje lägenhet och låta de boende betala för det de verkligen förbrukar istället för att alla delar lika kan ofta leda till betydande besparingar av både uppvärmningskostnader och vattenkostnader.  

 

I kombination med solcellsinstalationer är det ofta mycket lönsamt, eller ibland helt nödvändigt, att även bygga om elsystemet i fastigheten, till s.k. "kollektiv elmätning med undermätning". På detta sätt eliminerar man de fasta kostnaderna från elnät till varje lägenhet samt ökar solcellernas lönsamhet.  

 

Andra typer av individuell mätning kan vara motorvärmarmätning, laddstationsmätning, kallvattenmätning och värmemängdsmätning. 

 

Vi hjälper er dels att utreda lönsamhet och möjligheterna men även med installation, driftsättning och förvaltning av systemen över tid.  

INJUSTERING

Såväl värme- som ventilationssystem följer givetvis naturens lagar, vilket innebär att energin alltid flödar den väg genom huset som bjuder minst motstånd. Ofta leder detta till att värmen fördelas ojämnt mellan lägenheterna. I många fall innebär det att man tvingas distribuera för mycket värme, för att tillfredsställa de lägenheterna som har det allra kallast. 

 

Med hjälp av en injustering kan man säkerställa att rätt mängd energi hamnar på respektive plats, så att värmekällan och/eller fläktsystemet kan optimeras och mängden överskottsenergi kan minimeras. 

 

Schablonmässigt brukar man räkna med att en injustering av värmesystemet kan sänka uppvärmningskostnaderna mellan 5 – 10 %.